enzh-CNfritmsthvi

Attn. Jabatan Imigresen

Untuk menyedarkannya,

Sila terima permohonan ini untuk memindahkan pengesahan Visa Encik Thibaud Dubuisson dari pasport lama No. ###### ke Pasport Baru No. ######.

Menunggu kelulusan anda, salam

Alain Zaugg

Pengarah Urusan