enZH-CNitms
concedi banner hyatt

Vincitore del primo premio

Koh Hui Chen

Ang Iam Soon

Vincitore del premio di consolazione

Alena Tan Tzu Ching

Lee Chui Mei

Tan Han Honn

Yuin basso di Hsia

Lee Fong Yee

Amandeep Talwar

Agus Lukito

Tay Yee Mei Lydia

Han May Yun Magdelene

Chong Huey Chen